Ιωάννου Γκούρα 9, Άνω Τούμπα

Τοποθεσία

Κάτοψη

Φωτογραφίες