Παιωνίου 5, Τούμπα

Τοποθεσία

Κάτοψη

Φωτογραφίες