Τιμοκατάλογος

Επιλογή #1

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 4 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
59/ μήνα

Επιλογή #2

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 5 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
69/ μήνα

Επιλογή #3

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 8 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
89/ μήνα

Λεπτομέρειες

Η μίσθωση είναι τουλάχιστον 6μηνη και αρχικά πρέπει να δοθούν δύο ενολικια (τρέχον και εγγύηση).

Στην περίπτωση ενοικίασης μίας αποθήκης:
– Για συμβόλαιο 12μηνης διάρκειας έχετε έκπτωση 10% (πχ από 59€ μειώνεται στα 53,10€).
– Για προπληρωμή συμβολαίου (τουλάχιστον 6μηνης διάρκειας) έχετε έκπτωση 5% (πχ από 59€ μειώνεται στα 56,00€).
– Για προπληρωμή συμβολαίου 12μηνης διάρκειας έχετε έκπτωση 10% συν 5% (πχ από 59€ μειώνεται στα 50,45€).

Στην περίπτωση ενοικίασης δύο αποθηκών:
– Έχετε έκπτωση 10% (πχ από 59€ μειώνεται στα 53,10€).
– Για προπληρωμή συμβολαίου (τουλάχιστον 6μηνης διάρκειας) έχετε επιπλέον έκπτωση 5% (πχ από 53,10€ μειώνεται στα 50,45€).