Τιμοκατάλογος

Επιλογή #1

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 4 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
45/ μήνα

Επιλογή #2

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 5 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
49.90/ μήνα

Επιλογή #3

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 5.5 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
50/ μήνα

Επιλογή #4

Μηνιαίο μίσθωμα για ενοικίαση αποθήκης 8 τμ, με 6μηνη ελάχιστη διάρκεια.
89/ μήνα